Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đặng Anh Dũng
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty CP đá Nam Dũng
Tiểu sử :

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Đá Nam Dũng

- Thành lập năm :

- Địa chỉ: Số 165, Đ. Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

- Điện thoại:  02113 827 858   DĐ: 0976 917 586

- Email:

2. Thông tin về doanh nghiệp

-         Ngành nghề kinh doanh:

  • Thương mại Thiết bị vệ sinh, đá gralit

 

Tên công ty : Công ty CP đá Nam Dũng
Địa chỉ doanh nghiệp : Số 165, đường Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0976917586
Fax :
Email :
Thông tin doanh nghiệp :

Công ty CP Đá Nam Dũng

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Đá Nam Dũng

- Thành lập năm :

- Địa chỉ: Số 165, Đ. Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

- Điện thoại:  02113 827 858   DĐ: 0976 917 586

- Email:

2. Thông tin về doanh nghiệp

-         Ngành nghề kinh doanh:

  • Thương mại Thiết bị vệ sinh, đá gralit

 


 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH Hải Phú Ngọc
Ngày sinh:02/03/1971
Công ty CP Tổng hợp Minh Phát
Ngày sinh:31/03/1981
Công ty CP XD Vận tải & TM Tuấn Bắc
Ngày sinh:05/03/1976
Công ty CP ĐTXD & TM Nhật Hằng
Ngày sinh:01/03/1969
Cơ sở gia công tóc giả Xuất Khẩu Minh Huế
Ngày sinh:02/03/1982
Công ty TNHH MTV ô tô An Thịnh Phát Vĩnh Yên
Ngày sinh:13/03/1973
Công ty TNHH MTV Công nghệ, môi trường, xử lý nước Việt Nam
Ngày sinh:05/03/1987
htxvlxdtuoitrevp vietphap vancat dongabank bao hiem pjico toanthang vietinbank vancat dongabank bao hiem xuan thanh