Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty CP Đầu tư & XD Vạn Cát
Tiểu sử :

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Công ty CP ĐT & XD Vạn Cát

- Thành lập năm :

- Địa chỉ: Khu nhà ở đô thị, khu dân cư số 3, Tích Sơn, T.p Vĩnh yên ,  Vĩnh Phúc

- Điện thoại:    DĐ: 0913 570 747

- Email: dominhtuan.kts@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp

- Ngành nghề kinh doanh:

  • Xây dựng thi công các công trình dân dụng và Công nghiệp
  • Kinh doanh Bất Động sản
Tên công ty : Công ty CP Đầu tư & XD Vạn Cát
Địa chỉ doanh nghiệp : Khu nhà ở đô thị, khu dân cư số 3, phường Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0913570747
Fax :
Email : dominhtuan.kts@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Công ty CP ĐT & XD Vạn Cát

- Thành lập năm :

- Địa chỉ: Khu nhà ở đô thị, khu dân cư số 3, Tích Sơn, T.p Vĩnh yên ,  Vĩnh Phúc

- Điện thoại:    DĐ: 0913 570 747

- Email: dominhtuan.kts@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp

- Ngành nghề kinh doanh:

  • Xây dựng thi công các công trình dân dụng và Công nghiệp
  • Kinh doanh Bất Động sản

 

Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH MTV Quảng cáo & TM Hoàng Tiến
Ngày sinh:14/02/1987
Công ty TNHH Năm Sao
Ngày sinh:20/02/1982
Công ty TNHH MTV Hằng Anh
Ngày sinh:20/02/1982
Công ty TNHH Ong Tam Đảo
Ngày sinh:22/02/1969
Công ty Cổ phần Âu Việt Vĩnh Phúc
Ngày sinh:08/02/1981
vietphap phucthang