Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đỗ Tuấn Anh
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Hằng Anh
Tiểu sử :
Tên công ty : Công ty TNHH MTV Hằng Anh
Địa chỉ doanh nghiệp : Số 14, Nguyễn Văn Trỗi, Tổ 5, Phường Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0913154739
Fax :
Email : congtyhanganh@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Dệt may, giày da, thời trang
Thông tin doanh nghiệp :
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH MTV Quảng cáo & TM Hoàng Tiến
Ngày sinh:14/02/1987
Công ty TNHH Năm Sao
Ngày sinh:20/02/1982
Công ty TNHH MTV Hằng Anh
Ngày sinh:20/02/1982
Công ty TNHH Ong Tam Đảo
Ngày sinh:22/02/1969
Công ty Cổ phần Âu Việt Vĩnh Phúc
Ngày sinh:08/02/1981
htxvlxdtuoitrevp vietphap vancat dongabank bao hiem pjico toanthang vietinbank vancat dongabank bao hiem xuan thanh