Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đỗ Văn Ngưỡng
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Tổng hợp TM Vĩnh Thịnh
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

 

1/ Thông tin chung:

 

a/ Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tổng hợp TM Vĩnh Thịnh

b/ Ngày thành lập: 9/2002

c/ Địa chỉ: Khu Bến Đò – Vĩnh Thịnh – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

d/ Điện thoại: 0912 904 273

 

2/ Thông tin về doanh nghiệp:

 

a/ Ngành nghề kinh doanh:

-         Cung cấp dịch vụ, Cát, Sỏi, đá, xi măng

-         San lấp mặt bằng

-         Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường thủy, đường bộ

b/ Cam kết trích đóng góp quỹ hội: 0.5%

c/ Chiết khấu trong hội: 2% Cho các mặt hàng

Tên công ty : Công ty TNHH Tổng hợp TM Vĩnh Thịnh
Địa chỉ doanh nghiệp : Khu Bến Đò, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0912904273
Fax :
Email :
Thông tin doanh nghiệp :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

 

1/ Thông tin chung:

 

a/ Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tổng hợp TM Vĩnh Thịnh

b/ Ngày thành lập: 9/2002

c/ Địa chỉ: Khu Bến Đò – Vĩnh Thịnh – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

d/ Điện thoại: 0912 904 273

 

2/ Thông tin về doanh nghiệp:

 

a/ Ngành nghề kinh doanh:

-         Cung cấp dịch vụ, Cát, Sỏi, đá, xi măng

-         San lấp mặt bằng

-         Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường thủy, đường bộ

b/ Cam kết trích đóng góp quỹ hội: 0.5%

c/ Chiết khấu trong hội: 2% Cho các mặt hàng


 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty CP Đầu tư & XD Vạn Cát
Ngày sinh:09/01/1978
Công ty Sơn Nhật Anh
Ngày sinh:28/01/1979
Công ty Lữ Hành quốc tế Lạc Việt
Ngày sinh:05/01/1983
Công ty TNHH Tổng hợp TM Vĩnh Thịnh
Ngày sinh:01/01/1958
Công ty TNHH Song Tinh
Ngày sinh:10/01/1950
CÔNG TY TNHH TM & XD ÚY THỦY
Ngày sinh:19/01/1978
vietphap phucthang htxvlxdtuoitrevp