Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đỗ Văn Ngưỡng
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Tổng hợp TM Vĩnh Thịnh
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

 

1/ Thông tin chung:

 

a/ Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tổng hợp TM Vĩnh Thịnh

b/ Ngày thành lập: 9/2002

c/ Địa chỉ: Khu Bến Đò – Vĩnh Thịnh – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

d/ Điện thoại: 0912 904 273

 

2/ Thông tin về doanh nghiệp:

 

a/ Ngành nghề kinh doanh:

-         Cung cấp dịch vụ, Cát, Sỏi, đá, xi măng

-         San lấp mặt bằng

-         Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường thủy, đường bộ

b/ Cam kết trích đóng góp quỹ hội: 0.5%

c/ Chiết khấu trong hội: 2% Cho các mặt hàng

Tên công ty : Công ty TNHH Tổng hợp TM Vĩnh Thịnh
Địa chỉ doanh nghiệp : Khu Bến Đò, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0912904273
Fax :
Email :
Thông tin doanh nghiệp :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

 

1/ Thông tin chung:

 

a/ Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tổng hợp TM Vĩnh Thịnh

b/ Ngày thành lập: 9/2002

c/ Địa chỉ: Khu Bến Đò – Vĩnh Thịnh – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

d/ Điện thoại: 0912 904 273

 

2/ Thông tin về doanh nghiệp:

 

a/ Ngành nghề kinh doanh:

-         Cung cấp dịch vụ, Cát, Sỏi, đá, xi măng

-         San lấp mặt bằng

-         Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường thủy, đường bộ

b/ Cam kết trích đóng góp quỹ hội: 0.5%

c/ Chiết khấu trong hội: 2% Cho các mặt hàng

Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH MTV Quảng cáo & TM Hoàng Tiến
Ngày sinh:14/02/1987
Công ty TNHH Năm Sao
Ngày sinh:20/02/1982
Công ty TNHH MTV Hằng Anh
Ngày sinh:20/02/1982
Công ty TNHH Ong Tam Đảo
Ngày sinh:22/02/1969
Công ty Cổ phần Âu Việt Vĩnh Phúc
Ngày sinh:08/02/1981
vietphap phucthang