Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đỗ Văn Phi
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Ngân hàng Công Thương CN Bình Xuyên
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP                                                  

1.Thông tin chung

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh Bình Xuyên

- Ngày thành lập: 01/10/2002

- Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211.3887.737                            Fax: 0211.3887.687

- Mạng lưới hoạt động của Chi nhánh:

+ Phòng Giao dịch Yên Lạc; Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113.812902.

+Phòng Giao dịch Hương Canh; Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113.593.345.

+ Phòng Giao dịch Gia Khánh; Địa chỉ: Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; điện thoại: 02113.580.778.

+ Phòng Giao dịch Vĩnh Lạc; Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113.781.556.

+ Phòng Giao dịch Liên Bảo; Địa chỉ: Số 4, Phố Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113.711.768.

+ Phòng Giao dịch Trưng Trắc; Địa chỉ: Số 84 Trưng Nhị, Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113.871.999.

2. Thông tin về doanh nghiệp:

- Ngành nghề kinh doanh2: Lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong quy chế tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch, Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.\

- Cam kết giảm giá cho các hội viên trong hội: Các doanh nghiệp khi mở tài khoản tại Ngân hàng Công thương Bình Xuyên sẽ được giảm 50% phí dịch vụ và khi vay tiền tại Ngân hàng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp nhất. Khi lập quỹ tại Ngân hàng thì cũng được hưởng mức lãi suất tốt nhất.

CÁC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

NHẬN TIỀN GỬI

Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân.

Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: Tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bậc thang…

Gửi một nơi, lĩnh nhiều nơi.

CHO VAY VÀ BẢO LÃNH

Cho vay ngắn hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, Cho vay trung, dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ

Tài trợ xuất nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất. Đồng tài trợ cho vay, bảo lãnh các dự án. Cho vay bằng các nguồn ủy thác của Chính phủ và các tổ chức khác. Cho vay tiêu dùng, hỗ trợ du học…

Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán…Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.

THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU & KINH DOANH NGOẠI TỆ

Phát hành thư tín dụng nhập khẩu; thông báo, xác nhận, thanh toán thư tín dụng xuất khẩu.

Nhờ thu xuất, nhập khẩu; nhờ thu hối phiếu trả ngay và nhờ thu chấp nhận hối phiếu; thanh toán biên mậu. Mua bán ngoại tệ (Spot, Forward.swap).

DỊCH VỤ THANH TOÁN

Đảm bảo chính xác, kịp thời. Chuyển tiền trong nước và quốc tế. Ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc…; Quản lý vốn, Chi trả kiều hối. Phục vụ các dự án từ nguồn vốn ODA.

Đại lý nhận lệnh giao dịch chứng khoán.

DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

An toàn, tin cậy. Mua, bán các chứng từ có giá (trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu…). Thu chi hộ tiền mặt VNĐ và ngoại tệ…Dịch vụ gửi giữ tài sản

DỊCH VỤ THẺ& NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

Là thành viên của Banknet, với mạng lưới máy rút tiền tự động rộng khắp, thuận tiện, nhiều dịch vụ hỗ trợ gia tăng.

Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng quốc tế (VISA, MASTER, CARD…)

Dịch vụ thẻ ATM, thẻ tín dụng Quốc tế, internet Banking, Telephone Banking, Mobile Banking…

Trả lương, chuyển khoản; Gửi tiết kiệm qua thẻ ATM.

Đến với Chi nhánh Bình Xuyên – Quý khách sẽ hài lòng bởi chất lượng sản phẩm dịch vụ và tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi.

Tên công ty : Ngân hàng Công Thương CN Bình Xuyên
Địa chỉ doanh nghiệp : Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0912054225
Fax : 02113887687
Email : dovan.phi@viettinbank.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Ngân hàng - Dịch vụ ngân hàng
Thông tin doanh nghiệp :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP                                                  

1.Thông tin chung

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh Bình Xuyên

- Ngày thành lập: 01/10/2002

- Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211.3887.737                                Fax: 0211.3887.687

- Mạng lưới hoạt động của Chi nhánh:

+ Phòng Giao dịch Yên Lạc; Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113.812902.

+Phòng Giao dịch Hương Canh; Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113.593.345.

+ Phòng Giao dịch Gia Khánh; Địa chỉ: Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; điện thoại: 02113.580.778.

+ Phòng Giao dịch Vĩnh Lạc; Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113.781.556.

+ Phòng Giao dịch Liên Bảo; Địa chỉ: Số 4, Phố Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113.711.768.

+ Phòng Giao dịch Trưng Trắc; Địa chỉ: Số 84 Trưng Nhị, Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc; Điện thoại: 02113.871.999.

2. Thông tin về doanh nghiệp:

- Ngành nghề kinh doanh2: Lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong quy chế tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch, Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.\

- Cam kết giảm giá cho các hội viên trong hội: Các doanh nghiệp khi mở tài khoản tại Ngân hàng Công thương Bình Xuyên sẽ được giảm 50% phí dịch vụ và khi vay tiền tại Ngân hàng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp nhất. Khi lập quỹ tại Ngân hàng thì cũng được hưởng mức lãi suất tốt nhất.

CÁC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

NHẬN TIỀN GỬI

Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân.

Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: Tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bậc thang…

Gửi một nơi, lĩnh nhiều nơi.

CHO VAY VÀ BẢO LÃNH

Cho vay ngắn hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, Cho vay trung, dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ

Tài trợ xuất nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất. Đồng tài trợ cho vay, bảo lãnh các dự án. Cho vay bằng các nguồn ủy thác của Chính phủ và các tổ chức khác. Cho vay tiêu dùng, hỗ trợ du học…

Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán…Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.

THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU & KINH DOANH NGOẠI TỆ

Phát hành thư tín dụng nhập khẩu; thông báo, xác nhận, thanh toán thư tín dụng xuất khẩu.

Nhờ thu xuất, nhập khẩu; nhờ thu hối phiếu trả ngay và nhờ thu chấp nhận hối phiếu; thanh toán biên mậu. Mua bán ngoại tệ (Spot, Forward.swap).

DỊCH VỤ THANH TOÁN

Đảm bảo chính xác, kịp thời. Chuyển tiền trong nước và quốc tế. Ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc…; Quản lý vốn, Chi trả kiều hối. Phục vụ các dự án từ nguồn vốn ODA.

Đại lý nhận lệnh giao dịch chứng khoán.

DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

An toàn, tin cậy. Mua, bán các chứng từ có giá (trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu…). Thu chi hộ tiền mặt VNĐ và ngoại tệ…Dịch vụ gửi giữ tài sản

DỊCH VỤ THẺ& NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

Là thành viên của Banknet, với mạng lưới máy rút tiền tự động rộng khắp, thuận tiện, nhiều dịch vụ hỗ trợ gia tăng.

Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng quốc tế (VISA, MASTER, CARD…)

Dịch vụ thẻ ATM, thẻ tín dụng Quốc tế, internet Banking, Telephone Banking, Mobile Banking…

Trả lương, chuyển khoản; Gửi tiết kiệm qua thẻ ATM.

Đến với Chi nhánh Bình Xuyên – Quý khách sẽ hài lòng bởi chất lượng sản phẩm dịch vụ và tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi.

Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH MTV Tùng Phát
Ngày sinh:23/10/1969
Công ty TNHH Vĩnh Thái
Ngày sinh:20/10/1979
Công ty TNHH DVVH Trường Sơn
Ngày sinh:20/10/1970
DNTN Hãng phim Hà Nội
Ngày sinh:31/10/1962
Công ty TNHH SX & TM Việt Ý
Ngày sinh:24/10/1973
Công ty CP Y Dược Hà Thành
Ngày sinh:18/10/1974
Công ty Cổ phần dịch vụ Ngọc Minh
Ngày sinh:27/10/1979
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ngày sinh:01/10/1983
CÔNG TY TNHH TUỔI TRẺ KHAI QUANG
Ngày sinh:15/10/1970
Công ty TNHH Việt Phan
Ngày sinh:14/10/1971
Công ty TNHH Phát Thịnh
Ngày sinh:06/10/1971
vietphap phucthang