Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Hoàng Thị Minh
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty CP Môi Trường Công nghiệp Hà Nội 10
Tiểu sử :
Tên công ty : Công ty CP Môi Trường Công nghiệp Hà Nội 10
Địa chỉ doanh nghiệp : Số 199 Ngô Miễn, Xuân Mai 2 Phúc Thắng, Phúc yên - Vp
Điện thoại : 0963839183
Fax :
Email : ngocminhkd.hanoi10@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty Cổ phần PCCC Cát Tường
Ngày sinh:28/08/1986
Công ty TNHH SX & TM Nam Đạt
Ngày sinh:19/08/1966
Công ty CP SX & TM Kỳ Hoài
Ngày sinh:19/08/1971
Công ty TNHH XD & TM Cường Minh
Ngày sinh:17/08/1970
Công ty TNHH Tuổi trẻ An Bình
Ngày sinh:29/08/1980
Công ty CP Môi Trường Công nghiệp Hà Nội 10
Ngày sinh:02/08/1984
Công ty TNHH Tùng Ân
Ngày sinh:14/08/1978
htxvlxdtuoitrevp htxvlxdtuoitrevp