Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Hoàng Thị Minh
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty CP Môi Trường Công nghiệp Hà Nội 10
Tiểu sử :
Tên công ty : Công ty CP Môi Trường Công nghiệp Hà Nội 10
Địa chỉ doanh nghiệp : Số 199 Ngô Miễn, Xuân Mai 2 Phúc Thắng, Phúc yên - Vp
Điện thoại : 0963839183
Fax :
Email : ngocminhkd.hanoi10@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty CP Việt Khang
Ngày sinh:16/05/1981
Công ty CP Ống Thép Việt Đức
Ngày sinh:19/05/1970
CÔNG TY TNHH MTV TM VĨNH PHÚ
Ngày sinh:19/05/1974
Công ty TNHH MTV Kim Chung Úc
Ngày sinh:23/05/1983
vietphap phucthang htxvlxdtuoitrevp