Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Lê Ngọc Hưng
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Xây Dựng Quý Đức
Tiểu sử :

Họ và Tên:      LÊ NGỌC HƯNG              

Ngày sinh :  16 / 06 /1980

Nghề nghiệp:   Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ:          Giám đốc

Tên Công ty : Công ty TNHH Xây dựng Quý Đức

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh Vận tải hàng hóa bằng phương tiện thủy nội địa

Địa chỉ doanh nghiệp : Xã Sơn Đông – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện Thoại : 0984 855 123                                          

   Email: congtyquyduc123@gmail.com 

Địa chỉ nhà riêng : Phường Bạch Hạc – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

 

Tên công ty : Công ty TNHH Xây Dựng Quý Đức
Địa chỉ doanh nghiệp : Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0984 855 123
Fax :
Email : congtyquyduc123@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

Hä tªn:            LÊ NGỌC HƯNG                                                          Nam ´      N÷  

Ngµy th¸ng n¨m sinh :  16 / 06 /1980

NghÒ nghiÖp:   Kỹ sư Xây dựng

Chøc vô:          Giám đốc

Doanh nghiÖp : Công ty TNHH Xây dựng Quý Đức

Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: Kinh doanh Vận tải hàng hóa bằng phương tiện thủy nội địa

§Þa chØ doanh nghiÖp : Xã Sơn Đông – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc

§iÖn tho¹i : 0984 855 123                                             Fax: ...............................................

Website: ...............................................................    Email: congtyquyduc123@gmail.com 

§Þa chØ nhµ riªng: Phường Bạch Hạc – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

§iÖn tho¹i:....................................................................  Mobile: 0984 855 123

Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH MTV Tùng Phát
Ngày sinh:23/10/1969
Công ty TNHH Vĩnh Thái
Ngày sinh:20/10/1979
Công ty TNHH DVVH Trường Sơn
Ngày sinh:20/10/1970
Công ty TNHH Quang Vĩnh
Ngày sinh:13/10/1958
DNTN Hãng phim Hà Nội
Ngày sinh:31/10/1962
Công ty TNHH SX & TM Việt Ý
Ngày sinh:24/10/1973
Công ty CP Y Dược Hà Thành
Ngày sinh:18/10/1974
Công ty Cổ phần dịch vụ Ngọc Minh
Ngày sinh:27/10/1979
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ngày sinh:01/10/1983
CÔNG TY TNHH TUỔI TRẺ KHAI QUANG
Ngày sinh:15/10/1970
Công ty TNHH Việt Phan
Ngày sinh:14/10/1971
Công ty TNHH Phát Thịnh
Ngày sinh:06/10/1971
http://www.hpvinhphuc.com.vn/ bao hiem pjico dongabank vancat vietphap vietinbank vietphap bao hiem pjico dongabank http://www.hpvinhphuc.com.vn/