Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Khắc Dịu
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty CP Thương Mại MDC
Tiểu sử :
Tên công ty : Công ty CP Thương Mại MDC
Địa chỉ doanh nghiệp : Số 112, đường Ngô Thị Nhậm, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0986668112
Fax :
Email : nkd226@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Tin học - CNTT - Viễn Thông
Thông tin doanh nghiệp :
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty Cổ phần PCCC Cát Tường
Ngày sinh:28/08/1986
Công ty TNHH SX & TM Nam Đạt
Ngày sinh:19/08/1966
Công ty CP SX & TM Kỳ Hoài
Ngày sinh:19/08/1971
Công ty TNHH XD & TM Cường Minh
Ngày sinh:17/08/1970
Công ty TNHH Tuổi trẻ An Bình
Ngày sinh:29/08/1980
Công ty CP Môi Trường Công nghiệp Hà Nội 10
Ngày sinh:02/08/1984
Công ty CP CD Victory
Ngày sinh:08/08/1976
Công ty TNHH Tùng Ân
Ngày sinh:14/08/1978
http://www.hpvinhphuc.com.vn/ bao hiem pjico dongabank vancat vietphap vietinbank vietphap bao hiem pjico dongabank http://www.hpvinhphuc.com.vn/