Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Thành Đăng
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH XD & TM Đăng Dương
Tiểu sử :

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH XD & TM Đăng Dương

- Thành lập năm :

- Địa chỉ: Phố Vĩnh Thịnh – T.T Lập Thạch -  Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 02113 670 688         DĐ: 0946 883 366

- Email: congtydangduong@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp

- Ngành nghề kinh doanh:

  • Xây dựng thi công các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi
  • Dịch vụ nhà hàng
Tên công ty : Công ty TNHH XD & TM Đăng Dương
Địa chỉ doanh nghiệp : Phố Vĩnh Thịnh, TT Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0946883366
Fax :
Email : congtydangduong@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH XD & TM Đăng Dương

- Thành lập năm :

- Địa chỉ: Phố Vĩnh Thịnh – T.T Lập Thạch -  Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 02113 670 688         DĐ: 0946 883 366

- Email: congtydangduong@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp

- Ngành nghề kinh doanh:

  • Xây dựng thi công các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi

Dịch cụ nhà hàng

Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH MTV Tùng Phát
Ngày sinh:23/10/1969
Công ty TNHH Vĩnh Thái
Ngày sinh:20/10/1979
Công ty TNHH DVVH Trường Sơn
Ngày sinh:20/10/1970
DNTN Hãng phim Hà Nội
Ngày sinh:31/10/1962
Công ty TNHH SX & TM Việt Ý
Ngày sinh:24/10/1973
Công ty CP Y Dược Hà Thành
Ngày sinh:18/10/1974
Công ty Cổ phần dịch vụ Ngọc Minh
Ngày sinh:27/10/1979
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ngày sinh:01/10/1983
CÔNG TY TNHH TUỔI TRẺ KHAI QUANG
Ngày sinh:15/10/1970
Công ty TNHH Việt Phan
Ngày sinh:14/10/1971
Công ty TNHH Phát Thịnh
Ngày sinh:06/10/1971
vietphap phucthang