Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Thị Hồng Thúy
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Lê Anh Thơ
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Lê Anh Thơ

- Thành lập năm :

- Địa chỉ: Việt Xuân, Vĩnh Tường,  Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0985 949 898

- Email: leanhthovp@.com.vn

2. Thông tin về doanh nghiệp

- Ngành nghề kinh doanh:

       Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, Cát, đá, sỏi, gạch….                

Tên công ty : Công ty TNHH MTV Lê Anh Thơ
Địa chỉ doanh nghiệp : Thôn Phương Lâu, Xã Việt Xuân, huyenj Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0985949898
Fax :
Email : leanhthovp@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Lê Anh Thơ

- Thành lập năm :

- Địa chỉ: Việt Xuân, Vĩnh Tường,  Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0985 949 898

- Email: leanhthovp@.com.vn

2. Thông tin về doanh nghiệp

- Ngành nghề kinh doanh:

       Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, Cát, đá, sỏi, gạch….                


 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty Cổ phần PCCC Cát Tường
Ngày sinh:28/08/1986
Công ty TNHH SX & TM Nam Đạt
Ngày sinh:19/08/1966
Công ty CP SX & TM Kỳ Hoài
Ngày sinh:19/08/1971
Công ty TNHH XD & TM Cường Minh
Ngày sinh:17/08/1970
Công ty TNHH Tuổi trẻ An Bình
Ngày sinh:29/08/1980
Công ty CP Môi Trường Công nghiệp Hà Nội 10
Ngày sinh:02/08/1984
Công ty TNHH Tùng Ân
Ngày sinh:14/08/1978
htxvlxdtuoitrevp htxvlxdtuoitrevp