Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Bình
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH XD & TM Thế Bình
Tiểu sử :
Tên công ty : Công ty TNHH XD & TM Thế Bình
Địa chỉ doanh nghiệp : Số 15, lô S1 KĐT Hà Tiên ,Liên Bảo, vĩnh yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0948 377 888
Fax :
Email : thebinhvp88@gmai.com
Thông tin doanh nghiệp :
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH MTV Quảng cáo & TM Hoàng Tiến
Ngày sinh:14/02/1987
Công ty TNHH Năm Sao
Ngày sinh:20/02/1982
Công ty TNHH MTV Hằng Anh
Ngày sinh:20/02/1982
Công ty TNHH Ong Tam Đảo
Ngày sinh:22/02/1969
Công ty Cổ phần Âu Việt Vĩnh Phúc
Ngày sinh:08/02/1981
htxvlxdtuoitrevp vietphap vancat dongabank bao hiem pjico toanthang vietinbank vancat dongabank bao hiem xuan thanh