Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Tiến
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Quảng cáo & TM Hoàng Tiến
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Quảng Cáo & TM Hoàng Tiến

- Thành lập năm : 2012

- Địa chỉ: Số 333 đường Mê Linh, P. Liên bảo – Vĩnh yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại:    02116 256 099        DĐ: 0913 610 896

- Email:quangcaohoangtien1@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp

-         Ngành nghề kinh doanh:

  •  Chuyên Quảng Cáo
Tên công ty : Công ty TNHH MTV Quảng cáo & TM Hoàng Tiến
Địa chỉ doanh nghiệp : Số 333 đường Mê Linh, phường Lien Bảo, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0913610896
Fax :
Email : quangcaohoangtien1@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Quảng Cáo & TM Hoàng Tiến

- Thành lập năm : 2012

- Địa chỉ: Số 333 đường Mê Linh, P. Liên bảo – Vĩnh yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại:    02116 256 099        DĐ: 0913 610 896

- Email:

2. Thông tin về doanh nghiệp

-         Ngành nghề kinh doanh:

  •  Chuyên Quảng Cáo
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH MTV Quảng cáo & TM Hoàng Tiến
Ngày sinh:14/02/1987
Công ty TNHH Năm Sao
Ngày sinh:20/02/1982
Công ty TNHH MTV Hằng Anh
Ngày sinh:20/02/1982
Công ty TNHH Ong Tam Đảo
Ngày sinh:22/02/1969
Công ty Cổ phần Âu Việt Vĩnh Phúc
Ngày sinh:08/02/1981
htxvlxdtuoitrevp vietphap vancat dongabank bao hiem pjico toanthang vietinbank vancat dongabank bao hiem xuan thanh