Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Tuệ
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH TM & XD Phúc Thắng
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TM&XD PHÚC THẮNG

- Thành lập năm : 4/12/ 2001

- Địa chỉ: Tòa nhà Tuệ Tâm, KĐT Đồng Sơn, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 02113 881 996        DĐ: 0983 808 008

- Email: info@phucthangvp.com

2. Thông tin về doanh nghiệp và cam kết giảm giá

- Ngành nghề kinh doanh:

  • Thương mại & Dịch vụ
  • Cung cấp xuất ăn công nghiệp

Cam kết khi Hội viên trong hội giới thiệu được DN

 Từ 500-1000 LĐ sẽ trích vào quỹ hội là 30 triệu đồng

Từ 1000 - 5000 LĐ sẽ trích vào quỹ hội là 50 triệu đồng

Tên công ty : Công ty TNHH TM & XD Phúc Thắng
Địa chỉ doanh nghiệp : Tòa nhà Văn phòng Tuệ Tâm, KĐT Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, Phúc yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0983808008
Fax : 02113881369
Email : info@phucthangvp.com
Thông tin doanh nghiệp :

CÔNG TY TNHH TM&XD PHÚC THẮNG

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TM&XD PHÚC THẮNG

- Thành lập năm : 4/12/ 2001

- Địa chỉ: Tòa nhà Tuệ Tâm, KĐT Đồng Sơn, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 02113 881 996        DĐ: 0983 808 008

- Email: info@phucthangvp.com

2. Thông tin về doanh nghiệp và cam kết giảm giá

- Ngành nghề kinh doanh:

  • Thương mại & Dịch vụ
  • Cung cấp xuất ăn công nghiệp

Cam kết khi Hội viên trong hội giới thiệu được DN

 Từ 500-1000 LĐ sẽ trích vào quỹ hội là 30 triệu đồng

Từ 1000 - 5000 LĐ sẽ trích vào quỹ hội là 50 triệu đồng

Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH MTV Tùng Phát
Ngày sinh:23/10/1969
Công ty TNHH Vĩnh Thái
Ngày sinh:20/10/1979
Công ty TNHH DVVH Trường Sơn
Ngày sinh:20/10/1970
DNTN Hãng phim Hà Nội
Ngày sinh:31/10/1962
Công ty TNHH SX & TM Việt Ý
Ngày sinh:24/10/1973
Công ty CP Y Dược Hà Thành
Ngày sinh:18/10/1974
Công ty Cổ phần dịch vụ Ngọc Minh
Ngày sinh:27/10/1979
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ngày sinh:01/10/1983
CÔNG TY TNHH TUỔI TRẺ KHAI QUANG
Ngày sinh:15/10/1970
Công ty TNHH Việt Phan
Ngày sinh:14/10/1971
Công ty TNHH Phát Thịnh
Ngày sinh:06/10/1971
vietphap phucthang