Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH TM & Giao nhận HP Vĩnh Phúc
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

 

1/ Thông tin chung:

Công ty TNHH Thương Mại Và Giao Nhận HP Vĩnh Phúc

Trụ sở: tầng 06 tòa nhà Hoài Nam, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

là thành viên của tập đoàn CIZA KẾT HIỀN

Xin gửi tới quý hội thông tin doanh nghiệp để làm kỷ hiếu nội dung như sau:

 

I.Thông tin doanh nghiệp:

 

+ Tên Công ty : Công ty TNHH Thương Mại Và Giao Nhận HP Vĩnh Phúc

+ Tên giao dịch : FORWARDER HP VINH PHUC

+ Trụ sở: Tầng 06 tòa nhà Hoài Nam, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

+ Điện thoại : 02113881180/82    Fax: 02113881179

+ Mã số thuế: 2500481217

+ Ngày thành lập : 29 tháng 06 năm 2012

+ Mail: phuonghoa.yd@gmail.comphuonngnx@hpvinhphuc.com.vn

+ Web: https://www.hpvinhphuc.com.vn

 

II. Ngành nghề kinh doanh hiện tại và lòng cốt công ty .

 

1. Buôn bán vật liệu xây dựng 
2. Thiết bị vệ sinh, gạch lát nền ( Bán lẻ cho cả gia đình hội viên)

3. Tư vấn, khai thuê dịch vụ Hải quan,kho bãi,  giao nhận vận tải hàng hóa trong và ngoài nước.

 

III. Chế độ giảm giá

 

+ Đối với ngành nghề 1 và 2 chúng tôi sẽ ưu tiên giảm giá 10% cho các hội viên ký hợp đồng khi mua hàng và bán lẻ tra gia đình hội viên và trích 5% vào quỹ hội .

+ Đối với ngành nghề thứ 3 chúng tôi sẽ ưu tiên giảm giá 0,5% cho các hội viên ký hợp đồng làm thủ tục hải quan hàng háo Xuất nhập khẩu và vận chuyển trong nước và quốc tế, trích 0,1% vào quỹ hội

 

Tên công ty : Công ty TNHH TM & Giao nhận HP Vĩnh Phúc
Địa chỉ doanh nghiệp : Tòa nhà HP, KĐT Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0918557496
Fax : 02113548714
Email : phuonghoa.yd@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

 

1/ Thông tin chung:

Công ty TNHH Thương Mại Và Giao Nhận HP Vĩnh Phúc

Trụ sở: tầng 06 tòa nhà Hoài Nam, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

là thành viên của tập đoàn CIZA KẾT HIỀN

Xin gửi tới quý hội thông tin doanh nghiệp để làm kỷ hiếu nội dung như sau:

 

I.Thông tin doanh nghiệp:

 

+ Tên Công ty : Công ty TNHH Thương Mại Và Giao Nhận HP Vĩnh Phúc

+ Tên giao dịch : FORWARDER HP VINH PHUC

+ Trụ sở: Tầng 06 tòa nhà Hoài Nam, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

+ Điện thoại : 02113881180/82    Fax: 02113881179

+ Mã số thuế: 2500481217

+ Ngày thành lập : 29 tháng 06 năm 2012

+ Mail: phuonghoa.yd@gmail.comphuonngnx@hpvinhphuc.com.vn

+ Web: https://www.hpvinhphuc.com.vn

 

II. Ngành nghề kinh doanh hiện tại và lòng cốt công ty .

 

1. Buôn bán vật liệu xây dựng 
2. Thiết bị vệ sinh, gạch lát nền ( Bán lẻ cho cả gia đình hội viên)

3. Tư vấn, khai thuê dịch vụ Hải quan,kho bãi,  giao nhận vận tải hàng hóa trong và ngoài nước.

 

III. Chế độ giảm giá

 

+ Đối với ngành nghề 1 và 2 chúng tôi sẽ ưu tiên giảm giá 10% cho các hội viên ký hợp đồng khi mua hàng và bán lẻ tra gia đình hội viên và trích 5% vào quỹ hội .

+ Đối với ngành nghề thứ 3 chúng tôi sẽ ưu tiên giảm giá 0,5% cho các hội viên ký hợp đồng làm thủ tục hải quan hàng háo Xuất nhập khẩu và vận chuyển trong nước và quốc tế, trích 0,1% vào quỹ hội

 


 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH Thu Phương
Ngày sinh:16/11/1963
Công ty TNHH TM & Giao nhận HP Vĩnh Phúc
Ngày sinh:29/11/1983
CÔNG TY TNHH NGÂN GIANG THIẾT BỊ ĐIỆN G7
Ngày sinh:13/11/1958
Ngân hàng Công thương Vĩnh Phúc
Ngày sinh:22/11/1968
Công ty CP DV Tiến Đạt
Ngày sinh:26/11/1956
Công ty CP Bảo hiểm hàng không - CN Vĩnh Phúc
Ngày sinh:27/11/1980
Công ty TNHH Đức Thành I
Ngày sinh:15/11/1973
Công ty TNHH ĐT & XD PT Đức Minh
Ngày sinh:03/11/2015
Công ty TNHH Công nghệ Thành Thắng
Ngày sinh:04/11/1978
vietphap phucthang htxvlxdtuoitrevp