Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Xuân Quang
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH XD & TM Bình Xuyên
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XD & TM BÌNH XUYÊN

- Thành lập năm : 2004

- Địa chỉ: Chợ Nội Tam hợp  –Vĩnh Phúc

- Điện thoại:  02113 866 597          DĐ: 0913 529 468

- Email: quangnx1974@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp và cam kết giảm giá

          -  Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi

          - Thương mại; Buôn bán Vật liệu xây dựng

Tên công ty : Công ty TNHH XD & TM Bình Xuyên
Địa chỉ doanh nghiệp : Chợ Nội, Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0913529468
Fax : 02113866597
Email : quangnx1974@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XD & TM BÌNH XUYÊN

- Thành lập năm : 2004

- Địa chỉ: Chợ Nội Tam hợp  –Vĩnh Phúc

- Điện thoại:  02113 866 597          DĐ: 0913 529 468

- Email: quangnx1974@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp và cam kết giảm giá

          -  Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi

          - Thương mại; Buôn bán Vật liệu xây dựng

Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty Cổ phần PCCC Cát Tường
Ngày sinh:28/08/1986
Công ty TNHH SX & TM Nam Đạt
Ngày sinh:19/08/1966
Công ty CP SX & TM Kỳ Hoài
Ngày sinh:19/08/1971
Công ty TNHH XD & TM Cường Minh
Ngày sinh:17/08/1970
Công ty TNHH Tuổi trẻ An Bình
Ngày sinh:29/08/1980
Công ty CP Môi Trường Công nghiệp Hà Nội 10
Ngày sinh:02/08/1984
Công ty CP CD Victory
Ngày sinh:08/08/1976
Công ty TNHH Tùng Ân
Ngày sinh:14/08/1978
http://www.hpvinhphuc.com.vn/ bao hiem pjico dongabank vancat vietphap vietinbank vietphap bao hiem pjico dongabank http://www.hpvinhphuc.com.vn/