Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Xuân Quang
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH XD & TM Bình Xuyên
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XD & TM BÌNH XUYÊN

- Thành lập năm : 2004

- Địa chỉ: Chợ Nội Tam hợp  –Vĩnh Phúc

- Điện thoại:  02113 866 597          DĐ: 0913 529 468

- Email: quangnx1974@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp và cam kết giảm giá

          -  Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi

          - Thương mại; Buôn bán Vật liệu xây dựng

Tên công ty : Công ty TNHH XD & TM Bình Xuyên
Địa chỉ doanh nghiệp : Chợ Nội, Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0913529468
Fax : 02113866597
Email : quangnx1974@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XD & TM BÌNH XUYÊN

- Thành lập năm : 2004

- Địa chỉ: Chợ Nội Tam hợp  –Vĩnh Phúc

- Điện thoại:  02113 866 597          DĐ: 0913 529 468

- Email: quangnx1974@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp và cam kết giảm giá

          -  Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi

          - Thương mại; Buôn bán Vật liệu xây dựng

Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty TNHH MTV Tùng Phát
Ngày sinh:23/10/1969
Công ty TNHH Vĩnh Thái
Ngày sinh:20/10/1979
Công ty TNHH DVVH Trường Sơn
Ngày sinh:20/10/1970
Công ty TNHH Quang Vĩnh
Ngày sinh:13/10/1958
DNTN Hãng phim Hà Nội
Ngày sinh:31/10/1962
Công ty TNHH SX & TM Việt Ý
Ngày sinh:24/10/1973
Công ty CP Y Dược Hà Thành
Ngày sinh:18/10/1974
Công ty Cổ phần dịch vụ Ngọc Minh
Ngày sinh:27/10/1979
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ngày sinh:01/10/1983
CÔNG TY TNHH TUỔI TRẺ KHAI QUANG
Ngày sinh:15/10/1970
Công ty TNHH Việt Phan
Ngày sinh:14/10/1971
Công ty TNHH Phát Thịnh
Ngày sinh:06/10/1971
http://www.hpvinhphuc.com.vn/ bao hiem pjico dongabank vancat vietphap vietinbank vietphap bao hiem pjico dongabank http://www.hpvinhphuc.com.vn/