Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Thị Mười
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Cơ sở may Việt Mười
Tiểu sử :
Tên công ty : Cơ sở may Việt Mười
Địa chỉ doanh nghiệp : Xóm mới, Phúc Thắng, Phúc yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0985342328
Fax :
Email : thumuoi1978@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Dệt may, giày da, thời trang
Thông tin doanh nghiệp :

 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty Cổ phần PCCC Cát Tường
Ngày sinh:28/08/1986
Công ty TNHH SX & TM Nam Đạt
Ngày sinh:19/08/1966
Công ty CP SX & TM Kỳ Hoài
Ngày sinh:19/08/1971
Công ty TNHH XD & TM Cường Minh
Ngày sinh:17/08/1970
Công ty TNHH Tuổi trẻ An Bình
Ngày sinh:29/08/1980
Công ty CP Môi Trường Công nghiệp Hà Nội 10
Ngày sinh:02/08/1984
Công ty TNHH Tùng Ân
Ngày sinh:14/08/1978
htxvlxdtuoitrevp htxvlxdtuoitrevp