Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Trần Quốc Việt
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Ngân Hàng TMCP Đông Á – CN Vĩnh Phúc
Tiểu sử :

Ngân hàng TMCP  Đông Á – CN Vĩnh Phúc

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Ngân Hàng TMCP Đông Á – CN Vĩnh Phúc

- Thành lập năm : 07/11/2007

- Địa chỉ: Số 79 Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, T.p Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại:   02113 710 113          Fax:  02113 710 115

- Email: viettq@dongabank.com.vn                 Webstie: dongabank.com.vn                 

2. Thông tin về doanh nghiệp

- Ngàng nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tề tài chính ngân hàng

- Cam kết trích % doanh thu: Trich 1.000.000 VNĐ/ trên 1 Hội viên khi phát sinh dư nợ tín dụng 1.000.000.000 VNĐ tại Ngân hàng Đông Á

- Chiết khấu giảm giá cho Hội viên trong Hội: Áp dụng mức ưu đãi nhất cho Hội viên

                                                                                                                                                                                           

Tên công ty : Ngân Hàng TMCP Đông Á – CN Vĩnh Phúc
Địa chỉ doanh nghiệp : Số 79 Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, T.p Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 02113 710 113
Fax : 02113 710 115
Email : viettq@dongabank.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Ngân hàng - Dịch vụ ngân hàng
Thông tin doanh nghiệp :

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: Ngân Hàng TMCP Đông Á – CN Vĩnh Phúc

- Thành lập năm : 07/11/2007

- Địa chỉ: Số 79 Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, T.p Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại:   02113 710 113          Fax:  02113 710 115

- Email: viettq@dongabank.com.vn                 Webstie: dongabank.com.vn                 

2. Thông tin về doanh nghiệp

- Ngàng nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tề tài chính ngân hàng

- Cam kết trích % doanh thu: Trich 1.000.000 VNĐ/ trên 1 Hội viên khi phát sinh dư nợ tín dụng 1.000.000.000 VNĐ tại Ngân hàng Đông Á

- Chiết khấu giảm giá cho Hội viên trong Hội: Áp dụng mức ưu đãi nhất cho Hội viên


 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty Cổ phần PCCC Cát Tường
Ngày sinh:28/08/1986
Công ty TNHH SX & TM Nam Đạt
Ngày sinh:19/08/1966
Công ty CP SX & TM Kỳ Hoài
Ngày sinh:19/08/1971
Công ty TNHH XD & TM Cường Minh
Ngày sinh:17/08/1970
Công ty TNHH Tuổi trẻ An Bình
Ngày sinh:29/08/1980
Công ty CP Môi Trường Công nghiệp Hà Nội 10
Ngày sinh:02/08/1984
Công ty TNHH Tùng Ân
Ngày sinh:14/08/1978
htxvlxdtuoitrevp htxvlxdtuoitrevp