Liên hệ
Hội Doanh Nghiệp Trẻ Vĩnh Phúc
Địa chỉ : Số 35, Lô S3, Khu Đô Thị Chùa Hà Tiên, P. Liên Bảo, Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại : 02113720029 - Fax : 02113721246-  Email : dntvinhphuc@gmail.com
[Sửa]
Liên hệ
(*) : Các trường bắt buộc