Bất động sản
12/01/2014 01:01 AM
BĐS tuần 2 tháng 1: Hàng loạt tin tốt cho thị trường nhà đất đầu năm
Từ 10/1/2014 dự án nhà ở xã hội được hưởng hàng loạt ưu đãi, sẽ rộng tay cho tín dụng BĐS, thị trường đang "ấm" lên...là những thông tin tốt cho thị trường nhà đất đầu năm 2014.