Chính sách mới
03/04/2021 10:04 AM
Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm; Hơn 1.800 nghề, công việc được về hưu trước tuổi; Bỏ phạt tiền hành vi làm, mua bán và sử dụng bằng giả...là những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2021.
23/03/2015 08:03 AM
Những chính sách thuế mới nhất năm 2015 (Có hiệu lực từ 1/1/2015)
Cập nhật những luật thuế mới nhất năm 2015 như: Các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củacác luật về Thuế, quy định mức lương tối thiểu vùng, tỷ lệ trích các khoản BHYT, BHTN... có hiệu lực từ 1/1/2015.
10/01/2014 05:01 PM
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2012
3 điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; phụ cấp trách nhiệm cho 4 đối tượng; một số chế độ ưu đãi đối với lực lượng Cảnh sát biển; danh mục thiết bị được hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2012.
22/01/2014 08:01 AM
Hướng dẫn mới về thủ tục hải quan.
Tổng cục Hải quan vừa ban hành một số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ mới, quan trọng liên quan đến xử phạt trường hợp nộp chậm tiền thuế, xuất trả nguyên phụ liệu theo hình thức XNK tại chỗ, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, thời hạn TNTX phương tiện quay vòng...