Chính sách pháp luật
03/04/2021 10:04 AM
Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm; Hơn 1.800 nghề, công việc được về hưu trước tuổi; Bỏ phạt tiền hành vi làm, mua bán và sử dụng bằng giả...là những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2021.
16/04/2018 08:04 AM
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018
10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng với khách hàng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018.
06/12/2016 08:12 AM
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016
TTO - Làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ bị phạt tiền từ 400-700 triệu đồng; tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính qua bưu điện... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 12-2016.
06/05/2016 08:05 AM
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016
(Chinhphu.vn) - Tăng 5% lương cơ sở từ ngày 1/5/2016; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; chính sách đối với binh sĩ dự bị hạng hai; hình ảnh trái chuẩn mực đạo đức không được đưa lên mạng...
21/04/2016 02:04 PM
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2016
(ĐSPL) - Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng/người/vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016.
21/04/2016 02:04 PM
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2016
(ĐSPL) - Quy định mới về tốc độ xe; cơ chế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2016.
23/03/2015 08:03 AM
Những chính sách thuế mới nhất năm 2015 (Có hiệu lực từ 1/1/2015)
Cập nhật những luật thuế mới nhất năm 2015 như: Các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củacác luật về Thuế, quy định mức lương tối thiểu vùng, tỷ lệ trích các khoản BHYT, BHTN... có hiệu lực từ 1/1/2015.
10/01/2014 05:01 PM
Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trong đó có các giải pháp gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đối với một số doanh nghiệp...
10/01/2014 05:01 PM
Hướng dẫn thi hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
10/01/2014 05:01 PM
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2012
3 điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; phụ cấp trách nhiệm cho 4 đối tượng; một số chế độ ưu đãi đối với lực lượng Cảnh sát biển; danh mục thiết bị được hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2012.
10/01/2014 05:01 PM
Ngày 08/08/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký quyết định số 1889/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
22/01/2014 08:01 AM
Hướng dẫn mới về thủ tục hải quan.
Tổng cục Hải quan vừa ban hành một số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ mới, quan trọng liên quan đến xử phạt trường hợp nộp chậm tiền thuế, xuất trả nguyên phụ liệu theo hình thức XNK tại chỗ, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, thời hạn TNTX phương tiện quay vòng... 
28/11/2014 09:11 AM
Quy định mới về áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT
Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định trước đây để cải cách, đơn giản các TTHC về thuế.