Tài chính
09/01/2015 07:01 AM
10 điểm sáng tạo đà cho triển vọng kinh tế 2015
Trung tâm nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa đưa ra báo cáo “Đánh giá kinh tế vĩ mô, thực thi Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2014, dự báo triển vọng năm 2015 và một số đề xuất kiến nghị”.