Giới thiệu
Giới thiệu
Sun, Day 12/01/2014 02:02 AM
Giới thiệu hội
Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc đ­ược thành lập theo quyết định số: 3264/ QĐ-UB ngày 5/9/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hội Doanh nghiệp trẻ hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, theo Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, là thành viên tập thể của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ một tổ chức Hội non trẻ với hơn 30 hội viên, Hội không ngừng được củng cố, kiện toàn.  Tính đến nay Hội Doanh nghiệp trẻ đã có hơn 120 hội viên chính thức là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế: thương mại, xây dựng, dịch vụ… giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng góp một phần không nhỏ vào GDP của tỉnh nhà. 

Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Hiện nay, Hội Doanh nghiệp trẻ đã và đang phát triển mạnh lực lượng, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp các doanh nghiệp trẻ có tầm nhìn mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có ý trí, nghị lực, có tinh thần tự cương dân tộc, giàu lòng yêu nước, vì cuộc sống cộng đồng. Hội doanh nghiệp trẻ đã và đang trở thành cầu nối hợp tác kinh doanh tin cậy giữa các doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc với các doanh nghiệp trẻ tỉnh bạn và giữa các doanh nghiệp trẻ trong tỉnh với nhau; Hội đã có nhiều sáng kiến nhằm hỗ trợ các hội viên trong sản xuất kinh doanh, đầu tư và mở rộng thị trường trước những cơ hội và thách thức của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế khó khăn chung của cả nước hiện nay.

Hoạt động của Hội trong hơn 10 năm qua luôn bám sát mục tiêu trọng tâm, đặc biệt là 5 chương trình hành động, trong đó tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và xây dựng thương hiệu; xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp; liên kết, hợp tác cùng phát triển; xây dựng quan hệ đối tác, đối thoại doanh nghiệp với khu vực hành chính công. Bên cạnh sự phát triển xây dựng tổ chức, Hội đã tích cực thực hiện các chương trình xung kích “Xung kích đổi mới công nghệ”, “Xung kích xây dựng các công trình trọng điểm”, “Tình nguyện giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”… Bằng những nỗ lực phấn đấu của các hội viên, Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và cả nước. Nhiều doanh nhân trẻ đã vinh dự được nhận giải Sao Vàng Đất Việt, Giải thưởng Sao đỏ, Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất xắc cùng nhiều giải thưởng khác.

Song song với việc phát triển Hội vững mạnh thì công tác “An sinh xã hội” luôn được Hội quan tâm. Trong những năm qua Hội đã tích cực kêu gọi các nhà doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc tham gia các hoạt động, các chương trình trợ giúp xã hội, phát triển cộng đồng với tổng số tiền ủng hộ mỗi năm hàng chục tỷ đồng như: Chương trình xây tặng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong, Tết vì người nghèo hàng năm. Chương trình Xây dựng nông thôn mới, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, ủng hộ xây dựng nhà bán trú dân nuôi, nhận đỡ đầu và duy trì có hiệu quả Quỹ học bổng Nguyễn Viết Xuân dành cho các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Để thúc đẩy và tăng cường sự tham gia của các nhà doanh nhân trẻ  vào quá trình xây dựng và hoàn thiện môi trường kinh doanh thông qua việc thiết lập mối quan hệ đối tác, đối thoại chính sách chặt chẽ, bền vững và hiệu quả với các cơ quan hoạch định chính sách, các Sở, ban ngành địa phương. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính ổn định trong môi trường kinh doanh để phục vụ cho phát triển kinh tế, mỗi năm Hội tổ chức những lần gặp mặt, đối thoại, trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các Sở, Ban, Ngành liên quan để đề xuất, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ đẩy mạnh cho sự phát triển của Doanh nghiệp và tổ chức Hội, đồng thời góp phần giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng và hoàn thiện môi trường đầu tư.

Bên cạnh đó, Hội không ngừng quan tâm tới quyền lợi chính đáng của hội viên. Hàng năm, Hội thường xuyên  phối hợp cùng các sở ban ngành và đơn vị trong, ngoài tỉnh tổ chức các buổi tọa đàm, lớp tập huấn, khóa đào tạo trong tỉnh và ở nước ngoài dành cho doanh nghiệp hội viên  nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên đứng vững và phát triển. Ngoài phối hợp với các sở ban ngành trong tỉnh Hội còn Phối hợp cùng Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI ) tổ chức và tích cực tham gia các lớp tập huấn, đào tạo. Đồng hành với việc đào tạo, tập huấn doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ luôn quan tâm chú trọng đến công tác liên kết giữa Hội DNT Vĩnh Phúc và các Hiệp Hội, Hội DNT các địa phương. Hội luôn chủ động đẩy mạnh công tác phối hợp, hỗ trợ và giao lưu học hỏi Hội DNT các tỉnh thành bạn, tạo tinh thần hữu nghị, hợp tác với Hội Doanh nghiệp trẻ các địa phương trong cả nước.

Bằng những hoạt động cụ thể trong thời gian qua, Hội Doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc đang và sẽ từng bước khẳng định vai trò, vị trí hết sức quan trọng của Hội doanh nghiệp trẻ trong đời sống chính trị - xã hội của tỉnh; thể hiện lòng tin của Đảng và nhân dân dành đội ngũ Doanh nghiệp trẻ tỉnh nhà.

 Bùi Tâm - DNTVP

 

 

Các tin đã đưa ngày: