Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Tue, Day 11/03/2014 07:51 AM
Thêm thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Năm 2013, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, và áp dụng Hải quan điện tử của Hải quan Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện thuận lợi cho trên 300 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động XNK với tổng số tờ khai đã đăng ký làm thủ tục là gần 78.000 tờ, đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 3,7 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2012; Cùng với đó, công tác thu thuế và thu hồi nợ đọng được triển khai hiệu quả với tổng số thuế XNK thu đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Cán bộ Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc kiểm tra, xử lý tờ khai điện tử cho doanh nghiệp XNK. 

 Ông Đặng Hoàng Điệp, Chi cục Phó Chi cục Hải Quan Vĩnh Phúc cho biết: Chi cục đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, đầu tư trên địa bàn tỉnh; chủ động tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, minh bạch hóa các khâu trong quy trình giải quyết các thủ tục hải quan; áp dụng thủ tục Hải quan điện tử tại Chi cục với 100% số tờ khai phát sinh, từ đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của đơn vị. Bên cạnh đó, Chi cục cũng tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai thực hiện đồng bộ công tác khai báo hải quan điện tử; tích cực triển khai chạy thử Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS. Thực hiện tốt công tác hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Hải quan - Kho bạc nhà nước - Tài chính trong việc phối hợp thu ngân sách Nhà nước và bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử giữa cơ quan hải quan, các ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, Chi cục đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tiếp nhận, xử lý hệ thống công văn đi, đến, đảm bảo kịp thời, chính xác, góp phần hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ và trao đổi thông tin nhanh chóng giữa đơn vị và các đơn vị, phòng ban trực thuộc Cục Hải Quan Hà Nội thông qua mạng quản lý điều hành Net.office. Áp dụng có hiệu quả các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị; thực hiện tốt quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Thực hiện ngiêm túc Tuyên ngôn phục vụ khách hàng theo phương châm “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”...

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách thông qua các hoạt động XNK trong năm 2014, một số giải pháp căn bản đã được Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc xác định: tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cả về cơ chế cũng như các thủ tục hành chính như: rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và cho doanh nghiệp; tập trung thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hoá thủ tục hải quan và tiến hành đồng bộ các giải pháp quản lý tốt nguồn thu NSNN, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác XNK hàng hóa cũng như tiếp cận những chính sách, thông tin mới. Tiếp tục triển khai thủ tục khai báo hải quan điện tử, tăng cường công tác chống buôn lậu, hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu; nâng cao nghiệp vụ quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan; đặc biệt sẽ chú ý đến các hoạt động XNK diễn ra bất thường, đột biến... trên cơ sở mở rộng việc hỗ trợ sử dụng khai báo và quản trị doanh nghiệp, thực hiện công tác quản lý điều hành qua mạng, nâng cao hiệu quả công tác xử lý văn bản trên hộp thư điện tử của Chi cục hải quan điện tử đến mỗi doanh nghiệp; tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra; nghiên cứu, cải tiến phương pháp hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc…

Hiện nay, Chi cục đang tích cực xây dựng và thực hiện cơ chế “một cửa” thông qua việc triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS với sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản. Dự kiến ngày 1-4-2014 sẽ chính thực đưa vào vận hành. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng của ngành Hải quan trong hiện đại hóa, cải cách hành chính thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Khi triển khai cơ chế “một cửa” bằng hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS sẽ giảm bớt thời gian, thủ tục cho người khai hải quan vì không cần xuất trình các chứng từ như giấy phép XNK…Ngoài ra, việc nộp thuế XNK cũng sẽ hoàn toàn tự động. Tuy nhiên, khi áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS sẽ đòi hỏi tính trách nhiệm của các bên tham gia: người xuất khẩu, nhập khẩu, người vận chuyển, kinh doanh dịch vụ kho, bãi cảng... Do đó, Chi cục luôn mong muốn nhận được sự phối hợp của các đơn vị, cá nhân nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động XNK.

Có thể nói, việc áp dụng triển khai thành công dự án hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả ngành Hải quan và doanh nghiệp XNK trong năm 2014. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển ..

Các tin đã đưa ngày: