Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Bùi Văn Vinh
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MTV TM VĨNH PHÚ
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV VĨNH PHÚ

- Thành lập năm : 6/01/2010

- Địa chỉ: Khu 5 - Tề Lỗ - Yên Lạc –  Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 02113 851 330                   DĐ: 0912 343 093

- Email: quangvinhvinhphu@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp và cam kết giảm giá

  • Chuyên thu gom và xử lý các phế liệu nguy hại
  • Thu mua các phế liệu kim loại và phi kim loại
  • Thu mua máy móc thiết bị thanh lý, sắt thép công trình thanh lý
  • Chuyên vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Tên công ty : CÔNG TY TNHH MTV TM VĨNH PHÚ
Địa chỉ doanh nghiệp : Khu 5 - Tề Lỗ - Yên Lạc – Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0912 343 093
Fax :
Email : quangvinhvinhphu@gmail.co
Thông tin doanh nghiệp :

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV VĨNH PHÚ

- Thành lập năm : 6/01/2010

- Địa chỉ: Khu 5 - Tề Lỗ - Yên Lạc –  Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 02113 851 330                   DĐ: 0912 343 093

- Email: quangvinhvinhphu@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp và cam kết giảm giá

  • Chuyên thu gom và xử lý các phế liệu nguy hại
  • Thu mua các phế liệu kim loại và phi kim loại
  • Thu mua máy móc thiết bị thanh lý, sắt thép công trình thanh lý
  • Chuyên vận tải hàng hóa bằng đường bộ

 


 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty CP Việt Khang
Ngày sinh:16/05/1981
Công ty CP Ống Thép Việt Đức
Ngày sinh:19/05/1970
CÔNG TY TNHH MTV TM VĨNH PHÚ
Ngày sinh:19/05/1974
Công ty TNHH MTV Kim Chung Úc
Ngày sinh:23/05/1983
vietphap phucthang htxvlxdtuoitrevp