Thông tin doanh nhân
Tên công ty : Công ty TNHH MTV Kim Chung Úc
Địa chỉ doanh nghiệp : Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0988679468
Fax :
Email : kimxuannho@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty CP Việt Khang
Ngày sinh:16/05/1981
Công ty CP Ống Thép Việt Đức
Ngày sinh:19/05/1970
CÔNG TY TNHH MTV TM VĨNH PHÚ
Ngày sinh:19/05/1974
Công ty TNHH MTV Kim Chung Úc
Ngày sinh:23/05/1983
vietphap phucthang htxvlxdtuoitrevp