Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Hữu Thể
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty CP Ống Thép Việt Đức
Tiểu sử :

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

 

1. Thông tin chung:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ống Thép Việt Đức VG PIPE.

- Ngày thành lập: 25/12/2002.

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 02113.887.863, Fax: 02113.888.562

Email: vgpipe@hn.vnn.vn, Website: www.vgpipe.com.vn

2. Thông tin về doanh nghiệp:

- Ngành nghề kinh doanh: Ống thép hàn đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống tôn kẽm, tôn cuộn cán nguội, mạ dải tôn, thép xây dựng.

- Cam kết trích % doanh thu: Tùy từng thời điểm, tùy từng mặt hàng theo quy định của công ty.

- Chiết khấu giảm giá cho các hội viên trong hội: Tùy từng thời điểm, tùy từng mặt hàng theo quy định của công ty.

Tên công ty : Công ty CP Ống Thép Việt Đức
Địa chỉ doanh nghiệp : KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0912316559
Fax : 02113888562
Email : thevgp@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

 

1. Thông tin chung:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ống Thép Việt Đức VG PIPE.

- Ngày thành lập: 25/12/2002.

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 02113.887.863, Fax: 02113.888.562

Email: vgpipe@hn.vnn.vn, Website: www.vgpipe.com.vn

2. Thông tin về doanh nghiệp:

- Ngành nghề kinh doanh: Ống thép hàn đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống tôn kẽm, tôn cuộn cán nguội, mạ dải tôn, thép xây dựng.

- Cam kết trích % doanh thu: Tùy từng thời điểm, tùy từng mặt hàng theo quy định của công ty.

- Chiết khấu giảm giá cho các hội viên trong hội: Tùy từng thời điểm, tùy từng mặt hàng theo quy định của công ty.

                                                 CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

 

 

Nguyễn Hữu Thể - Tổng giám đốc Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE

 

 

 

Logo Công ty CP Ống Thép Việt Đức 


 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty CP Việt Khang
Ngày sinh:16/05/1981
Công ty CP Ống Thép Việt Đức
Ngày sinh:19/05/1970
CÔNG TY TNHH MTV TM VĨNH PHÚ
Ngày sinh:19/05/1974
Công ty TNHH MTV Kim Chung Úc
Ngày sinh:23/05/1983
vietphap phucthang htxvlxdtuoitrevp