Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Xuân Quang
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH XD & TM Bình Xuyên
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XD & TM BÌNH XUYÊN

- Thành lập năm : 2004

- Địa chỉ: Chợ Nội Tam hợp  –Vĩnh Phúc

- Điện thoại:  02113 866 597          DĐ: 0913 529 468

- Email: quangnx1974@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp và cam kết giảm giá

          -  Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi

          - Thương mại; Buôn bán Vật liệu xây dựng

Tên công ty : Công ty TNHH XD & TM Bình Xuyên
Địa chỉ doanh nghiệp : Chợ Nội, Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0913529468
Fax : 02113866597
Email : quangnx1974@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XD & TM BÌNH XUYÊN

- Thành lập năm : 2004

- Địa chỉ: Chợ Nội Tam hợp  –Vĩnh Phúc

- Điện thoại:  02113 866 597          DĐ: 0913 529 468

- Email: quangnx1974@gmail.com

2. Thông tin về doanh nghiệp và cam kết giảm giá

          -  Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi

          - Thương mại; Buôn bán Vật liệu xây dựng


 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty cổ phần Quốc tế Toàn Thắng
Ngày sinh:12/07/1977
HTX VLXD Tuổi Trẻ
Ngày sinh:09/07/1972
Công ty TNHH TM Ngọc Yến
Ngày sinh:11/07/1960
Công ty TNHH MTV Lê Anh Thơ
Ngày sinh:09/07/1984
Ngân Hàng TMCP Đông Á – CN Vĩnh Phúc
Ngày sinh:29/07/1981
Công ty cp Xuân Mai - Đạo Tú
Ngày sinh:22/07/1979
Cơ sở may Việt Mười
Ngày sinh:08/07/1978
Công ty TNHH Công nghiệp Ô Tô Quang Vinh
Ngày sinh:19/07/1967
vietphap phucthang htxvlxdtuoitrevp