Thông tin doanh nhân
Tên công ty : Công ty TNHH Nguyễn Trần PB
Địa chỉ doanh nghiệp : Số 145, Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0986337777
Fax :
Email : nguyentranpb@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Du lịch, Khách sạn, nhà hàng
Thông tin doanh nghiệp :

 
Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty cổ phần Quốc tế Toàn Thắng
Ngày sinh:12/07/1977
HTX VLXD Tuổi Trẻ
Ngày sinh:09/07/1972
Công ty TNHH TM Ngọc Yến
Ngày sinh:11/07/1960
Công ty TNHH MTV Lê Anh Thơ
Ngày sinh:09/07/1984
Ngân Hàng TMCP Đông Á – CN Vĩnh Phúc
Ngày sinh:29/07/1981
Công ty cp Xuân Mai - Đạo Tú
Ngày sinh:22/07/1979
Cơ sở may Việt Mười
Ngày sinh:08/07/1978
Công ty TNHH Công nghiệp Ô Tô Quang Vinh
Ngày sinh:19/07/1967
vietphap phucthang htxvlxdtuoitrevp