Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Sun, Day 12/01/2014 15:08 PM
Triển khai Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc.
Sáng 8-1-2014, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015. Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 8-1-2014, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015. Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đề án chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Hà Hoà Bình, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịnh Thường trực UBND tỉnh, Phó BCĐ Đề án; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành, Hiệp hội Doanh nghiệp trong tỉnh.

Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc kết luận hội nghị. Ảnh Dương Chung

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng nhấn mạnh: Môi trường đầu tư có vai trò quan trọng, quyết định đến hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, nhất là thu hút đầu tư của tỉnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, năm 2012, theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, môi trường đầu tư, năng lực canh tranh cấp tỉnh (CPI) của Vĩnh Phúc tụt giảm mạnh, đứng thứ 43 (tụt 26 bậc), thấp nhất kể từ khi tái lập tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực chỉ đạo, điều hành của một số cấp, ngành chưa được quan tâm đúng mức, thiếu đồng bộ; sự phối hợp giữa các ngành còn chưa cao, công tác giải quyết TTHC, GPMB còn chậm, tính minh bạch thông tin còn hạn chế… Đồng chí Chủ UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành liên quan cần chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục trước mắt cũng như lâu dài, nhằm nâng cao chỉ số CPI của tỉnh.

Tại hội nghị, Sở kế hoạch & đầu tư báo cáo nội dung và mục tiêu đặt ra cho công tác cải thiện, nâng cao chỉ số CPI. Theo báo cáo, chỉ số PCI do Phòng công nghiệp và Thương mại Việt Nam đánh giá hàng năm trên cơ sở đo lường và xếp hạng công tác điều hành kinh tế của các tỉnh. Chỉ số CPI được đánh giá trên 9 chỉ tiêu gồm: chí phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đại và sự ổn định trong sử dụng đất, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, chi phí không chính thực, tính năng động và tiên phong, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động và thiết chế pháp lý.

Dựa trên các tiêu chí đánh giá trên, từ năm 2012 về trước, tỉnh ta liên tục có thứ hạng và đứng ở tốp đầu. Tuy nhiên năm 2012, chỉ số CPI của tỉnh giảm mạnh, từ xếp hạng thứ 17 tụt xuống đứng thứ 43. Từ thực tế đó, UBND tỉnh đã xây dựng, hoàn thiện Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2015, nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém và  nâng cao chỉ số CPI. Mục tiêu của Đề án là xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cụ thể, phấn đấu cải thiện các chỉ số thành phần, nâng dần vị trí xếp hạng CPI mỗi năm tăng ít nhất từ 15-20 bậc, nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “tốt”. Từ 2015, xếp nhóm xếp 10 địa phương cao nhất cả nước, nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “rất tốt”.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị: Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư  quán triệt nội dung thực hiện tinh thần các Quyết định số 34, 40 và 41 về cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp tuyên truyền; Văn phòng UBND tỉnh triển khai kế hoạch Đề án cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2014-2015 và kế hoạch cụ thể 6 tháng năm 2014.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng nhấn mạnh: Việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh là việc làm thường xuyên, cần có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trước mắt, cần thực hiện tốt các nhóm giải pháp: Nâng cao nhận thực của các cấp lãnh đạo, công chức trong cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn công khai minh bạch, nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ tại bộ phận một cửa; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, thông tin cho doanh nghiệp. Đồng thời, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; chú trọng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là đối với các dự án có tính động lực; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực hiện tốt đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút doanh nghiệp. Đặc biệt, phải làm tốt công tác xúc tiến, hỗ trợ đầu tư tại chỗ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, trên cơ sở của Đề án, đồng chí yêu cầu các sở, ngành của tỉnh tiếp tục đề ra những nhiệm vụ cụ thể để cải thiện các chỉ số thành phần, các doanh nghiệp trong tỉnh cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, phối hợp tốt với các sở, ngành của tỉnh cải thiện môi trường đầu tư.

 

 

Các tin đã đưa ngày: